Liczba obcokrajowców, którzy chcą założyć firmę w Polsce od lat systematycznie rośnie. Przyczyniło się do tego wiele czynników, ale najbardziej widoczna jest stabilność gospodarcza i polityczna, rozsądne systemy podatkowe oraz łatwość zakładania nowej firmy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak stać się częścią tej wielkiej gospodarki, czytaj dalej. Na początek Aby móc otworzyć firmę w Polsce, należy przebywać w tym kraju legalnie. Ponadto, aby móc prowadzić działalność gospodarczą, powinieneś posiadać jeden z następujących dokumentów / statusów: • zezwolenie na pobyt stały; • ważną polską kartę; • status uchodźcy; • zezwolenie na pobyt długoterminowy UE; • dodatkowa ochrona; • ochrona czasowa w Polsce; • lub zezwolenie na pobyt czasowy. Posiadając dowolny z wymienionych statusów / dokumentów, możesz legalnie założyć firmę w Polsce, bez żadnych wyzwań. Aby omówić niektóre z wymienionych rzeczy: Zezwolenie na pobyt czasowy Może być wydane, gdy cudzoziemiec ma członka rodziny zamieszkałego w Polsce. Zezwolenie może być wydane wyłącznie w celu łączenia rodzin. Dodatkowo zezwolenie na pobyt czasowy może otrzymać cudzoziemiec, który przyjechał do Polski w celu podjęcia lub kontynuacji studiów na jednej z uczelni w kraju. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE W takim przypadku cudzoziemiec nabywa zezwolenie w innym państwie członkowskim UE (nie w Polsce). Powinni jednak również uzasadnić swój pobyt w Polsce, aby legalnie założyć w państwie działalność gospodarczą. Firmy, które obcokrajowcy mogą otworzyć w Polsce Istnieje wiele różnych firm, które obcokrajowcy mogą zakładać w Polsce. Przedsiębiorstwa te mieszczą się w następujących strukturach biznesowych: • Spółka osobowa (spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowo-akcyjna); • Spółka cywilna; • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Jeśli chcesz pracować w swojej firmie, powinieneś uzyskać zezwolenie na pracę. Pamiętaj: nie należy podejmować prób założenia firmy w Polsce w celu uzyskania karty pobytu. Jeśli chcesz otrzymać kartę pobytu w kraju, są na to szybsze i skuteczniejsze sposoby. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, uzyskanie karty pobytu na podstawie tego, że jesteś właścicielem firmy, może zająć więcej czasu. Twoja firma musi działać co najmniej rok, zarabiać i zatrudniać sporą liczbę pracowników. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Umowy międzynarodowe W ostatnich latach Polska podpisała wiele traktatów z innymi krajami. Wśród tych umów znajdują się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy DTA i umowy wielostronne (MA). Przed podjęciem decyzji o otwarciu firmy w Polsce warto sprawdzić, jakie umowy handlowe są podpisane między Twoim krajem a Polską. Niektóre traktaty mogą nakładać ograniczenia na działalność biznesową; a niektóre mogą okazać się korzystne. Aby ułatwić zrozumienie traktatów podpisanych przez Polskę, możesz uzyskać informacje w Internecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju posiada internetową bazę danych, w której można wyszukiwać informacje. Opodatkowanie Jedną z rzeczy, która sprawia, że ​​większość firm ma kłopoty, jest niezrozumienie lub niezrozumienie przepisów podatkowych danego kraju. Gdy Twoja firma zostanie zarejestrowana, musi spełniać wymogi podatkowe w Polsce. Na początek możesz skorzystać z pomocy polskich prawników w kraju. Mogą przeprowadzić Cię przez szczegółowe informacje na temat rodzajów podatków związanych z Twoją firmą. Standard rachunkowości Powinieneś wiedzieć, że standardy rachunkowości stosowane w Polsce są prawie takie same jak te stosowane na arenie międzynarodowej. W przypadku większości spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są one bardziej złożone. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z rachunku zysków i strat; bilans; oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające. Jeśli chcesz złożyć roczne sprawozdanie finansowe swojej firmy, zrób to w sądzie rejestrowym. Audyt Każdy, kto jest zainteresowany otwarciem firmy w Polsce, powinien również znać warunki, które kwalifikują firmę do audytu. Twoja firma może zostać poddana audytowi, jeśli: • zatrudnia co najmniej 50 pracowników w ciągu zaledwie jednego roku; • minimalny całkowity obrót netto w wysokości 5 milionów euro; • minimalna wartość 2,5 mln euro w bilansie aktywów po zakończeniu roku obrachunkowego.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.