Obecnie Polska należy do krajów UE o stałym postępie i znaczącym wzroście. Dziś coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać potencjał gospodarczy kraju i nie boi się zakładać w kraju wymarzonych biznesów. Jeśli chciałbyś rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce, ten tekst podkreśli jedną z dostępnych opcji - zakładanie firmy online. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) w Polsce może odbywać się na dwa sposoby, tj. W sposób standardowy / tradycyjny oraz elektroniczny / online. Standardowy proces zwykle obejmuje dużo papierkowej roboty i wymaga Twojej fizycznej obecności, podczas gdy metoda online jest uproszczonym sposobem, w jaki można to zrobić zdalnie. Jeśli chcesz założyć firmę w Internecie, wszyscy ważni członkowie Twojej firmy (założyciele, akcjonariusze i dyrektorzy) powinni posiadać: polski podpis elektroniczny; numer identyfikacji podatkowej / dowodu osobistego; konto elektroniczne w systemie internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości (uwaga: w systemie internetowym używany jest tylko język polski); wszystkie odpowiednie dokumenty osobiste i firmowe; opłaty rejestracyjne Aby zakończyć proces zakładania firmy online, należy wykonać następujące kroki: Rejestracja w systemie eKRS jako nowy użytkownik. Uwaga: z eKRS mogą korzystać zarówno cudzoziemcy, jak i obywatele Polski. Zbieranie wszystkich istotnych informacji, które będą potrzebne w procesie tworzenia firmy. Informacje, które powinny być przygotowane to: nazwa firmy; adres prowadzenia działalności; sąd rejestrowy, z którego będzie korzystać spółka; Lista wszystkich osób wchodzących w skład organów spółki, wspólników, oddziałów, a także jej przedstawicieli. Wprowadzanie przygotowanych danych do formularza aplikacyjnego systemu online. Będziesz musiał podać wszystkie informacje i wypełnić dane wymagane do wpisu do rejestru sądowego. Dodatkowo powinieneś opisać działalność swojej firmy. Dokonuje się tego poprzez wybranie odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności. Generowanie dokumentów założycielskich firmy. Podpisywanie wszystkich dokumentów, które wymagają podpisów, w tym statutu. Podpisywanie dokumentów odbywa się za pomocą: podpisu elektronicznego uzyskanego od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych; lub podpis, który jest wystawiony na Profilu Zaufanym (aby móc zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego). Opłata aplikacyjna za pomocą polecanego zewnętrznego elektronicznego systemu płatności. Na tym etapie należy uiścić opłatę prawną za: 250 zł wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym 100 zł za pierwszy wpis w Operatorze Monitoringu Sądowego (opłata manipulacyjna). Zalety rejestracji firmy online w Polsce Jedną z głównych zalet tworzenia spółki online w Polsce jest prostota tego procesu. Nie musisz zajmować się wieloma formalnościami, jak w przypadku standardowego procesu rejestracji. Większość procesów inkorporacji można przeprowadzić zdalnie. Na przykład założyciele firmy tak naprawdę nie muszą fizycznie podpisywać dokumentów przed notariuszem. Wszystkie dokumenty, w tym statut spółki, można podpisać online. Ponieważ założyciele firmy nie muszą podpisywać dokumentów przed notariuszem, nie muszą wnosić opłaty notarialnej. Opłata sądowa pobierana za utworzenie spółki przez Internet jest znacznie niższa w porównaniu do opłaty standardowej. W ten sposób zakładanie firmy online jest tańsze niż tradycyjna metoda. Włączenie firmy online jest znacznie szybsze w porównaniu ze standardowym procesem. Podczas gdy standardowy proces trwa od 2 do 4 tygodni, proces rejestracji online zajmuje mniej niż tydzień. Wady zakładania firmy online w Polsce Proces uzyskania polskiego podpisu elektronicznego i numeru dowodu podatkowego nie jest łatwy bez Twojej fizycznej obecności. Aby załatwić sprawy, musisz być w Polsce. Ze względu na tę niedogodność zakładanie firmy przez Internet nie jest korzystne dla obcokrajowców, którzy chcieliby wykonać wszystkie procesy zakładowe zdalnie. Dodatkowo procesy zakładania online wymagają użycia standardowych dokumentów założycielskich firm znajdujących się w systemie s24. Szablony dokumentów tego systemu są zbyt proste, aby można je było wykorzystać w skomplikowanych projektach. Ramy czasowe Czas wymagany do rejestracji firmy przez Internet (np. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Polsce wynosi 1-5 dni roboczych. Usługi zakładania spółek w Polsce Zakładanie spółki metodą online jest o wiele łatwiejsze, jeśli uzyskasz pomoc prawną w jednej z kancelarii w kraju. Polscy prawnicy pomogą Ci we wszystkich wymaganiach, które obejmują proces rejestracji, rejestrację podatkową, otwieranie rachunków bankowych itp.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.