Wywiązywanie się ze wszystkich ustawowych obowiązków korporacyjnych w Polsce nie podlega negocjacjom, a ich nieprzestrzeganie może mieć fatalne konsekwencje. Pozwól nam pomóc Ci we wszystkich codziennych czynnościach, takich jak statystyki, ubezpieczenia społeczne i wypełnianie rejestrów firm, podczas gdy ty skoncentruj się na rozwoju i ekspansji firmy.

W SIGTAX oferujemy szeroką gamę usług zarządzania przedsiębiorstwem. Co najważniejsze, zapewniamy, że nasi klienci przestrzegają wszystkich ustawowych obowiązków sekretariatu spółki, zapewniając najlepsze praktyki zarządzania firmą w Polsce.

Usługi administracji korporacyjnej SITAX Poland obejmują:

 • Zakładanie i kapitalizacja spółki

 • Udostępnij powierników i akcjonariuszy nominowanych

 • Zapewnienie doświadczonych dyrektorów w celu spełnienia wymogów prawnych

 • Sekretariat spółki, obsługa posiedzeń zarządu i prowadzenie dokumentacji statutowej

 • Usługi rejestrowe i domicylowe

 • Zarządzanie i administracja firmy

 • Zapewnienie w pełni obsługiwanej i dedykowanej powierzchni biurowej

Oferujemy również wiele usług dodatkowych, które ułatwiają korporacyjne zarządzanie Twoją strukturą inwestycyjną w Polsce :

 • Zakładanie/likwidacja spółek w Polsce

 • Korporacyjne zdrowe czeki

 • Zmiany nazwy firmy (po przejęciu podmiotu)

 • Zapewnienie członków zarządu

 • Zapewnienie interim managementu dla firmy

 • Monitorowanie kryminalistyczne

 • Przygotowanie spółek do wejścia na giełdę

 • Komitety audytu

 • Zarządzanie płynnością

Założenie firmy w Polsce to dopiero pierwszy krok w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia SIGTAX w administracji korporacyjnej, aby zagwarantować sobie wydajne, skuteczne i proaktywne rozwiązania korporacyjne dla Twojej firmy.