Doradztwo i obsługa podatkowa firm

Bieżące doradztwo podatkowe i planowanie podatków w SIGTAX

‘SIGTAX prowadzi rozległą sieć wysoce doświadczonych ekspertów podatkowych w Polsce i 12 innych jurysdykcjach. Nasi specjaliści doradztwa podatkowegow Polsce są dobrze zaznajomieni z ustawodawstwem i gwarantują optymalne usługi planowania podatkowego, które zapewnią klientowi pełną zgodność z prawem.

 

Starając się zwiększyć przychody, kraje znajdujące się w trudnej sytuacji na całym świecie, w tym Polska, podnoszą stawki podatkowe, audyty i wymogi administracyjne w celu przyspieszenia grzywien i kar odsetkowych. Nadążanie za tymi ciągle zmieniającymi się wymaganiami może być kłopotliwe, a nawet odciągnąć uwagę od podstawowej działalności.

 

Zakres usług podatkowych dla firm w SIGTAX

W SIGTAX uzyskasz pomoc ekspertów doradców podatkowych i planistów podatkowych posiadających specjalistyczną wiedzę w kraju i szeroką wiedzę na temat systemu podatkowego w Polsce. Z przyjemnością omówimy z Tobą następujące obszarów opodatkowania:

 • przepisy podatkowe w Polsce w kontekście najlepszych praktyk międzynarodowych

 • strategie ograniczania zobowiązań podatkowych w Polsce

 • jak uniknąć podwójnego opodatkowania

 • konsekwencje cen transferowych i powiązane problemy

 

Doradztwo podatkowe: zakres usług

Specjalizujemy się również w pomocy naszym klientom w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego:

 • odprawy podatkowe

 • przeglądów podatkowych

 • interpretacji podatkowych

 • międzynarodowych strukturach planowania podatkowego

 • podatków dochodowych, podatków od spadków i od zysków kapitałowych

 

Administracja podatkowa: zakres usług w SIGTAX

Oferujemy następujące usługi z zakresu administracji podatkowej dla firm:

 • certyfikatów rezydencji podatkowej

 • przygotowania i składania rocznych deklaracji podatkowych

 • przygotowania rocznych obliczeń podatku dochodowego

 • uzyskania polskich certyfikatów podatkowych na życzenie klienta

 • rejestracji w polskich organach podatkowych

 • przepisów podatkowych w Polsce w kontekście najlepszych praktyk międzynarodowych

 • strategii ograniczania zobowiązań podatkowych w Polsce

 • unikania podwójnego opodatkowania

 • konsekwencji cen transferowych i powiązanych problemów

 

Dlaczego warto wybrać SIGTAX do obsługi podatkowej firm?

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobywane na wielu rynkach wskazuje, że firmy oczekują aktywnego i profesjonalnego podejścia w kwestii doradztwa podatkowego. Praktycznie każdego dnia przepisy podatkowe zmieniają się. Bieżące doradztwo podatkowe w SIGTAX gwarantuje najlepszą obsługę podatkową firmy, dzięki czemu, żadna możliwość zaoszczędzenia pieniędzy nie zostanie pominięta.

Firma SIGTAX kompleksowo podchodzi do obsługi firm. W naszej ofercie można znaleźć również obsługę księgową firm, czy też pomoc w zakładaniu spółek w Polsce.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!