Zezwolenie na pobyt w Polsce znane lokalnie (karta pobytu) umożliwia jego posiadaczowi legalny pobyt na terytorium Polski. Aby kwalifikować się do tego zezwolenia, dana osoba powinna wykazać, że będzie przebywać w Polsce przez co najmniej 3 miesiące, w celu studiowania, pracy lub z innych powodów rodzinnych, takich jak małżeństwo z obywatelem polskim.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy jest zazwyczaj ważne maksymalnie 2 lata, jednak jest odnawialne. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można złożyć we właściwym konsulacie RP, zazwyczaj w kraju, w którym aktualnie przebywasz. Zezwolenie na pobyt jest dokumentem legalnego pobytu w Polsce i umożliwia podróżowanie do iz Polski.

 

Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie i pomocy obywatelom spoza UE w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Nasz zespół:

  • Doradztwo w zakresie procedury aplikacyjnej

  • Przygotuj wymagane dokumenty aplikacyjne

  • Monitoruj postęp aplikacji

  • Doradztwo w zakresie nabycia nieruchomości w Polsce

  • Odpowiedz na ewentualne pytania, które mogą się pojawić

  • Złóż w imieniu zainteresowanej osoby wniosek do polskich władz

 

Pozwól SIGTAX zająć się procesem ubiegania się o pozwolenie na pobyt – i zapomnij o wszystkich problemach prawnych i biurokratycznych przeszkodach, przez które będziesz musiał przejść samodzielnie. Zapraszamy również do kontaktu w celu bezpłatnej konsultacji, uzyskania odpowiedzi na wszystkie palące pytania!

 

Skontaktuj się z SIGTAX, aby uzyskać porady ekspertów i pomoc w trakcie całego procesu.