Administracja korporacyjna

Nadążanie za wszystkimi ustawowymi zobowiązaniami korporacyjnymi w Polsce nie podlega negocjacjom, a niewiedza może mieć poważne konsekwencje. Pozwól nam pomóc Ci we wszystkich codziennych czynnościach, takich jak statystyki, ubezpieczenia społeczne i wypełnianie rejestrów firm, a Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju i ekspansji firmy.

 

W SIGTAX oferujemy szeroki zakres usług zarządzania korporacyjnego. Co najważniejsze, zapewniamy, że nasi klienci przestrzegają wszystkich ustawowych obowiązków sekretariatu spółki, zapewniając najlepsze praktyki ładu korporacyjnego w celu prowadzenia firmy w Polsce.

 

Usługi administracji korporacyjnej SIGTAX obejmują:

 • rejestrację i kapitalizację spółki

 • udostępnienie pakietów powiernikom i wyznaczonym akcjonariuszom

 • zapewnienie doświadczonych dyrektorów w celu spełnienia wymogów prawnych

 • sekretariat spółki, obsługę posiedzeń zarządu i ustawowe prowadzenie rejestrów

 • usługi w zakresie siedziby i zamieszkania

 • zarządzanie firmą i administracją

 • zapewnienie w pełni obsługiwanej i dedykowanej powierzchni biurowej

 

Oferujemy również wiele dodatkowych usług, które ułatwiają korporacyjne zarządzanie strukturą inwestycyjną w Polsce:

 • założenie lub likwidację spółek w Polsce

 • czeki korporacyjne

 • zmianę nazwy firmy po przejęciu podmiotu

 • obsługę członków zarządu

 • zapewnienie tymczasowego zarządzania dla firmy

 • monitorowanie kryminalistyczne

 • przygotowanie spółek do notowania na giełdzie

 • komitety audytu

 • zarządzanie płynnością finansową

 

Założenie firmy w Polsce to tylko krok pierwszy do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia SIGTAX w administracji korporacyjnej, aby zagwarantować sobie wydajne, skuteczne i proaktywne rozwiązania korporacyjne dla Twojej firmy.