FAQ

Czy właściciele odsetek, udziałowcy i akcjonariusze muszą być w Polsce podczas procesu zakładania spółki?

Nie, proces rejestracji może zostać przeprowadzony przez prawnika z naszego biura na podstawie pełnomocnictwa lub poprzez sprzedaż akcji gotowej spółki nowym akcjonariuszom. Dlatego też udziałowcy i akcjonariusze nie muszą przebywać w Polsce na żadnym etapie zakładania spółki, chyba że zechcą.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę po utworzeniu spółki w Polsce?

 

 • Uzyskaj numer podatkowy od Urzędu Skarbowego
 • Potwierdź, czy istnieje potrzeba rejestracji numeru VAT
 • Zapytaj, czy konieczne jest zarejestrowanie się w zakładach ubezpieczeń społecznych w Polsce

Czego potrzebujesz, aby otworzyć konto bankowe w Polsce?

 

Możesz otworzyć konto bankowe w dowolnym banku w Polsce. W przypadku firmowego konta bankowego należy złożyć dokumenty założycielskie firmy wraz z kopią paszportu, rachunków za media, listem polecającym itp.

Czy posiadanie biura w Polsce jest obowiązkowe?

 

Zgodnie z polskim prawem lokalna siedziba w Polsce jest obowiązkowa. Ma to kluczowe znaczenie dla otrzymywania poczty i dla celów podatkowych. Ponadto obowiązkowa jest również ewidencja rejestracji spółki w Polsce.

 

Jaki jest minimalny kapitał zakładowy wymagany do otwarcia firmy w Polsce?

 

Zgodnie z polskim prawem rodzaje spółek wymagających minimalnego kapitału zakładowego są następujące:
 

 • Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 5000 PLN (około 1200 EUR),
 • Polska spółka akcyjna: 100 000 PLN (około 24 000 EUR),
 • Polska spółka komandytowo-akcyjna: 50 000 PLN (około 12 000 EUR).

Jakie są rodzaje podatków nakładanych w Polsce?

 

 • 19% - standardowy podatek dochodowy od osób prawnych,
 • 9% - obniżona stawka dla nowych firm w pierwszym roku działalności i małych podatników o przychodach w roku podatkowym nie wyższych niż 1,2 mln EUR wyrażonych w PLN lub
 • 5% - niestandardowa stawka podatkowa dla dochodów z wartości niematerialnych i prawnych.

Czy wymagane są specjalne zezwolenia lub licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce?

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca jest ściśle regulowane. Niektóre rodzaje działalności wymagają specjalnych zezwoleń i różnią się w zależności od rodzaju działalności firmy.

Jakie rodzaje firm można otworzyć w Polsce?

 

 • Osoby spoza krajów członkowskich EFTA, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, ale wyłącznie w formie działalności gospodarczej: spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. 
 • Osoby z krajów członkowskich EFTA mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak polscy przedsiębiorcy.

Dlaczego warto inwestować w Polsce?

 

Polska może nie mieć najniższych stawek podatkowych, ale ma jedną z najbardziej atrakcyjnych i strategicznych lokalizacji geograficznych dla inwestycji zagranicznych. Agencja prasowa Bloomberg i wiele innych raportów międzynarodowych wśród wielu innych korzyści podkreślają: stabilność gospodarczą i polityczną Polski, wykształcony i kompetentny kapitał ludzki oraz duży rynek wewnętrzny.

 

Czy cudzoziemcy mogą założyć firmę w Polsce?

 

Tak, ale należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • Osoby z krajów członkowskich EFTA, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak polscy przedsiębiorcy. 
 • To samo dotyczy osób z innych krajów niż wymienione powyżej, jeśli mają zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski lub zezwolenie na pobyt tolerowany. 
 • Osoby z krajów poza wymienionymi powyżej, mają również prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale wyłącznie w formie działalności korporacyjnej: spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Jak długo trwa otwarcie firmy w Polsce?

 

Proces rejestracji spółki różni się w zależności od rodzaju firmy. Zwykle cała procedura nie przekracza jednego miesiąca.