Księgowość i rachunkowość

Nadążanie za wymogami księgowymi w Polsce może być dla obcokrajowca przytłaczające ze względu na język i stopień złożoności całego procesu. Zgodnie z polskim prawem każda zarejestrowana polska firma uprawniona jest do złożenia kilku raportów do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Celnego, urzędów imigracyjnych i tak dalej.

 

Nieprzestrzeganie tych obowiązków rachunkowych i podatkowych może mieć poważne konsekwencje.

 

Nasi księgowi dobrze znają system podatkowy i standardy rachunkowości biznesowej w Polsce. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, niezależnie od tego, czy jest to firma typu start-up czy duża, wielonarodowa firma, a nasze usługi są zawsze dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych klienta. Nasze kluczowe usługi księgowe w Polsce obejmują:

 • księgowość i zarządzanie rachunkowością od wstępnej dokumentacji do przygotowania rozliczeń podatkowych

 • reprezentację we wszystkich instytucjach krajowych, a także w prywatnych firmach

 • doradztwo w zakresie polskich zagadnień podatkowych

 • analizę wskaźników finansowych firmy i prezentację wniosków

 • prowadzenie i aktualizację ksiąg inwentarzowych

 • obsługę obowiązków zarządczych i księgowych klienta w początkowych etapach działalności

 • planowanie budżetu i raportowanie z audytu

 • tłumaczenia pism podatkowych i rachunkowych

 • sporządzanie dokumentów do każdego rachunku ustawowego oraz decyzji akcjonariuszy

 

Dodatkowe usługi

 • bilans zysków i strat oraz przepływów pieniężnych

 • usługa płacowa

 • sprawdzanie zgodność z VAT

 • sporządzanie bilansu

 • planowanie finansowe

 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

 • sporządzanie skonsolidowanego bilansu

 

Dzięki dużemu doświadczeniu w analizie i prezentacji informacji finansowych w Polsce i 12 innych krajach, SIGTAX to kompleksowe centrum obsługi wszystkich usług księgowych i rachunkowych.