Baza wiedzy

Czy na pewno dobrze prowadzisz rachunkowość?

 
Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami i faktem, że należy wszystkie je wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem. Nie na wszystko ma się wpływ i czasami popełnia się błędy, jednak większość z nich, jeśli tylko zostaną skorygowane, nie przyniesie bardzo negatywnych skutków. Strona finansowa przedsiębiorstwa to ta część firmy, które powinna być najczęściej i najdokładniej kontrolowana.

Jak otworzyć firmę w Polsce jako obcokrajowiec

Liczba obcokrajowców, którzy chcą założyć firmę w Polsce od lat systematycznie rośnie. Przyczyniło się do tego wiele czynników, ale najbardziej oczywista jest stabilność gospodarcza i polityczna, rozsądne systemy podatkowe oraz łatwość zakładania nowej firmy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak stać się częścią tej wielkiej gospodarki, czytaj dalej.

Rejestracja firmy w Polsce [2020]

Rejestracja firmy w Polsce to jedna z szans, które możesz wykorzystać, aby odkryć perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Polska dokonuje dobrego wyboru, ponieważ ma rozsądną politykę gospodarczą i dobre stosunki z sąsiednimi państwami członkowskimi UE. Jeśli zastanawiasz się nad biznesem w Polsce, czytaj dalej.

Zakładanie firmy online w Polsce

Obecnie Polska należy do krajów UE o stałym postępie i znaczącym wzroście. Dziś coraz więcej przedsiębiorców zaczyna dostrzegać potencjał gospodarczy kraju i nie boi się zakładać w kraju wymarzonych biznesów. Jeśli chciałbyś rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce, ten tekst podkreśli jedną z dostępnych opcji - zakładanie firmy online.
 

Cudzoziemska otwarta firma w Polsce

The number of foreigners who wish to open a business in Poland has steadily risen over the years. A lot of factors may have contributed, but the most evident is economic and political stability, sound tax schemes, and the ease of starting a new company. If you want to know what it takes to be part of this great economy, continue reading.

Traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce

Traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce
 
Polska podpisała z kilkoma krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT), znane również jako umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA). Umowy te mają na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój kraj zawarł z Polską jakiekolwiek umowy podatkowe, możesz zapytać polskich prawników lub rząd.