Jak otworzyć firmę w Polsce jako obcokrajowiec

Liczba obcokrajowców, którzy chcą założyć firmę w Polsce od lat systematycznie rośnie. Przyczyniło się do tego wiele czynników, ale najbardziej oczywista jest stabilność gospodarcza i polityczna, rozsądne systemy podatkowe oraz łatwość zakładania nowej firmy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak stać się częścią tej wielkiej gospodarki, czytaj dalej.
 
First things first
 
Aby móc otworzyć firmę w Polsce, należy legalnie przebywać w tym kraju. Ponadto, aby móc prowadzić działalność gospodarczą, powinieneś mieć jeden z następujących dokumentów / statusów:

 • zezwolenie na pobyt stały;
 • ważną polską kartę;
 • status uchodźcy;
 • zezwolenie na pobyt długoterminowy UE;
 • dodatkowa ochrona;
 • ochrona czasowa w Polsce;
 • lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 
Posiadając dowolny z wymienionych statusów / dokumentów, możesz legalnie założyć firmę w Polsce, bez żadnych wyzwań. Aby rozwinąć niektóre z wymienionych rzeczy:
 
Zezwolenie na pobyt czasowy
 

Można go wydać, gdy cudzoziemiec ma członka rodziny zamieszkałego w Polsce. Zezwolenie może być wydane wyłącznie w celu łączenia rodzin.

 

 

 

Dodatkowo zezwolenie na pobyt czasowy może otrzymać cudzoziemiec, który przyjechał do Polski w celu podjęcia lub kontynuacji studiów na jednej z uczelni w kraju.
 
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
W takim przypadku cudzoziemiec nabywa zezwolenie w innym państwie członkowskim UE (nie w Polsce). Powinni jednak również uzasadnić swój pobyt w Polsce, aby legalnie założyć w państwie działalność gospodarczą.

 

Firmy, które obcokrajowcy mogą otworzyć w Polsce
Istnieje wiele różnych biznesów, które obcokrajowcy mogą założyć w Polsce. Te firmy należą do następujących struktur biznesowych:

 • Spółka osobowa (spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowo-akcyjna);
 • Spółka cywilna;
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Jeśli chcesz pracować w swojej firmie, powinieneś uzyskać zezwolenie na pracę.
 
Pamiętaj o tym
Nie należy podejmować prób rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce w celu uzyskania karty pobytu. Jeśli chcesz otrzymać kartę pobytu w kraju, są na to szybsze i skuteczniejsze sposoby. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, uzyskanie karty pobytu na podstawie tego, że jesteś właścicielem firmy, może zająć więcej czasu. Twoja firma musi działać co najmniej rok, zarabiać i zatrudniać sporą liczbę pracowników.

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 
Umowy międzynarodowe

W ostatnich latach Polska podpisała wiele traktatów z innymi krajami. Wśród tych traktatów znajdują się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy DTA i umowy wielostronne (MA). Przed podjęciem decyzji o otwarciu firmy w Polsce warto sprawdzić, jakie umowy handlowe są podpisane między Twoim krajem a Polską. Niektóre traktaty mogą nakładać ograniczenia na działalność biznesową; a niektóre mogą okazać się korzystne.

 

Aby ułatwić zrozumienie traktatów podpisanych przez Polskę, możesz uzyskać informacje w Internecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju posiada internetową bazę danych, w której można wyszukiwać informacje.
 
Opodatkowanie
Jedną z rzeczy, która sprawia, że większość firm ma kłopoty, jest niezrozumienie lub nieprzestrzeganie przepisów podatkowych danego kraju. Gdy Twoja firma zostanie zarejestrowana, musi spełniać wymogi podatkowe w Polsce. Na początek możesz skorzystać z pomocy polskich prawników w kraju. Mogą przeprowadzić Cię przez szczegółowe informacje na temat rodzajów podatków związanych z Twoją firmą.
 
Standardy rachunkowości
Powinieneś wiedzieć, że standardy rachunkowości stosowane w Polsce są prawie takie same jak te stosowane na arenie międzynarodowej. W przypadku większości spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są one bardziej złożone. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z rachunku zysków i strat; bilans; oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające. Jeśli chcesz złożyć roczne sprawozdanie finansowe swojej firmy, zrób to w sądzie rejestrowym.
Audyt
Każdy, kto jest zainteresowany otwarciem firmy w Polsce, powinien również znać warunki, które kwalifikują firmę do audytu. Twoja firma może zostać poddana audytowi, jeśli posiada:

 • co najmniej 50 pracowników w ciągu zaledwie jednego roku;
 • minimalny całkowity obrót netto w wysokości 5 mln euro;
 • minimalna wartość 2,5 mln euro w bilansie aktywów po zakończeniu roku obrachunkowego.

 
 

Add new comment

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.