Zezwolenie na pobyt w Polsce, czyli karta pobytu, umożliwia posiadaczowi legalne przebywanie na terytorium Polski. Aby kwalifikować się do otrzymania tego zezwolenia, osoba powinna wykazać, że pozostanie w Polsce przez co najmniej 3 miesiące w celu podjęcia nauki, pracy lub z jakichkolwiek innych powodów rodzinnych, takich jak małżeństwo z obywatelem polskim.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy jest zwykle ważne przez maksymalnie 2 lata, jednak jest odnawialne. Wniosek o pobyt czasowy można złożyć w odpowiednim konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, zwykle w obecnym kraju zamieszkania. Zezwolenie na pobyt służy jako dokumentacja legalnego pobytu w Polsce i pozwala na podróż do i z Polski.

 

Posiadamy szeroką wiedzę fachową w zakresie doradztwa i pomocy obywatelom spoza UE w uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Nasz zespół może:

  • doradzić w sprawie procedury aplikacyjnej

  • przygotować wymagane dokumenty aplikacyjne

  • monitorować postęp aplikacji

  • doradzać przy nabywaniu nieruchomości w Polsce

  • odpowiadać na możliwe pytania, które mogą się pojawić

  • złożyć wniosek w imieniu zainteresowanej osoby do polskich władz

 

Pozwól SIGTAX zająć się procesem ubiegania się o zezwolenie na pobyt i zapomnij o wszystkich problemach prawnych i biurokratycznych przeszkodach, z którymi będziesz musiał sobie poradzić. Prosimy również o kontakt w celu bezpłatnej konsultacji, uzyskania odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię w tym zakresie pytania!

Skontaktuj się z SIGTAX, aby uzyskać porady ekspertów i pomoc w trakcie całego procesu.