types of companies

Jak otworzyć firmę w Polsce jako obcokrajowiec

Liczba obcokrajowców, którzy chcą założyć firmę w Polsce od lat systematycznie rośnie. Przyczyniło się do tego wiele czynników, ale najbardziej oczywista jest stabilność gospodarcza i polityczna, rozsądne systemy podatkowe oraz łatwość zakładania nowej firmy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak stać się częścią tej wielkiej gospodarki, czytaj dalej.

Rejestracja firmy w Polsce [2020]

Rejestracja firmy w Polsce to jedna z szans, które możesz wykorzystać, aby odkryć perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Polska dokonuje dobrego wyboru, ponieważ ma rozsądną politykę gospodarczą i dobre stosunki z sąsiednimi państwami członkowskimi UE. Jeśli zastanawiasz się nad biznesem w Polsce, czytaj dalej.

Cudzoziemska otwarta firma w Polsce

The number of foreigners who wish to open a business in Poland has steadily risen over the years. A lot of factors may have contributed, but the most evident is economic and political stability, sound tax schemes, and the ease of starting a new company. If you want to know what it takes to be part of this great economy, continue reading.