W SIGTAX zapewniamy szeroką gamę wiodących na świecie usług audytowych obejmujących cały łańcuch wartości — od procesów po organizację, usługi i systemy.

 

Nasi audytorzy będą Twoimi doradcami, kompleksowo przyglądając się działalności Twojej firmy i wykorzystując swoje doświadczenie, kompetencje i technologie, aby zapewnić zgodność z urzędami.

 

Posiadając biura w Polsce i 12 innych głównych centrów biznesowych na całym świecie, SITAX przeprowadzi Państwa audyt nie tylko zgodnie z lokalnymi zasadami rachunkowości, ale także zgodnie z zasadami rachunkowości kraju macierzystej firmy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

W SIGTAX stale oceniamy kompetencje, doświadczenie i ciągły rozwój naszych audytorów. Dzięki temu masz gwarancję, że wszystko zostanie wykonane należycie.

 

Naszym klientom pomagamy w:

  • Regularne badania i przeglądy jednostkowych i/lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

  • Ograniczone audyty, zwykłe audyty lub rewizje

  • Korekty w celu podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej

  • Zgodność z prawem spółek w zakresie zmian kapitałowych

  • Testy po prawie łączenia w restrukturyzacji

  • Zgodność z prawem dotyczącym prania pieniędzy

 

Dzięki unikalnej strukturze zintegrowanej międzynarodowej organizacji, SITAX może świadczyć usługi audytorskie w Polsce, które doskonale odpowiadają unikalnym potrzebom międzynarodowych firm. Skontaktuj się z nami