Rewizja

W SIGTAX zapewniamy szeroki zakres wiodących na świecie usług audytorskich, które obejmują cały łańcuch czynności - od procesów po organizację usługi i systemów.

 

Nasi audytorzy będą pełnić rolę Twoich doradców, którzy kompleksowo przyglądając się działalności Twojej firmy oraz wykorzystując swoje doświadczenie, kompetencje i technologie zapewnią zgodność z wymogami władz krajowych.

 

Posiadając biura w Polsce i 12 innych dużych centrów biznesowych na całym świecie, SIGTAX przeprowadzi audyt nie tylko zgodnie z lokalnymi zasadami rachunkowości, ale w razie potrzeby z zasadami rachunkowości kraju firmy macierzystej.

 

W SIGTAX stale oceniamy kompetencje, doświadczenie i ciągły rozwój naszych audytorów. W ten sposób masz gwarancję, że wszystko zostało wykonane poprawnie.

Pomagamy naszym klientom w:

  • regularnych badaniach i przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF)

  • ograniczonych i zwykłych audytach lub korektach

  • zmianach w celu podwyższenia lub obniżenia kapitału i rozpoczęcia działalności gospodarczej

  • zgodności z prawem spółek w zakresie zmian kapitału

  • testach po fuzji w restrukturyzacji

  • przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Dzięki unikalnej strukturze zintegrowanej organizacji międzynarodowej SIGTAX może świadczyć usługi audytorskie w Polsce, które doskonale zaspokajają potrzeby międzynarodowych firm. Bądźmy w kontakcie.